Bewustwording

zonsopkomst

Zonder verlangen naar bevrijding kun je geen rust brengen
in de jacht naar aangename resultaten op de golven van wereldlijkheid.

Terecht verlangen is een aanvankelijk voorwaarts begrepen maar feitelijk achterwaarts werkzame ‘herinnering’ die ons helpt na te voelen hoe onze ware aard een enkelvoudig, vervuld karakter heeft.

Verlangen is in wezen een actieve functie (kennisgeving) van reëel bestaande vervulling: realiteit komt nooit pas in de toekomst tot stand – en een tweede werkelijkheid vergeten we maar gevoeglijk.

In de loop van het oefentraject gaan het verlangen en het verlangde samenvallen: zij blijken in realiteit identiek te zijn. Identiek, omdat het reëel bestaande dat verlangd wordt (waarheid; betrouwbaar bewustzijn) ons steeds opnieuw dit verlangen naar zichzelf schenkt, via een steeds duidelijker besef van onze ware aard.
Wij noemen dit bewustwording.

Waarheidsliefde schenkt rust en vertrouwen aan mijn omgang met dit verlangen; het laat me inzien dat zelfs mijn verlangen hier en nu deel uitmaakt van mijn ware aard. De puurheid van dit verlangen geeft het zijn terechtheid (gezag) en belevingskracht (efficiëntie).

Verlangen, als blijk van diepst levende bedoeling, zet subtiele mechanismen in werking in onszelf en naar onze omgeving die zich manifesteren in gedachten, woorden en handelingen.

Als je dit pure, echte besef van iets kostbaars tot een consistente factor maakt, dan zal dit voor jou als beoefenaar een bron van heilzame, bevrijdende en versterkende vermogens vormen.

Goedkope verlangens gaan vervelen, zij worden gaandeweg vervangen door een kostbaarder, dat wil zeggen, een dierbaarder motief: het ene, meest soevereine verlangen van intrinsiek bedoelde belevingskwaliteit.

Je zou kunnen zeggen: het leven verlangt zo hard naar ons – bewustzijn herkent zichzelf zo duidelijk in ons – dat we niets liever gaan willen dan in bevrijdende overgave ons openen voor alle echte werking ervan.

Hoe helderder wij deze kracht beleven, des te dierbaarder wordt ons het innerlijk potentieel. En hoe directer ik mijn ware aard leer uitdrukken, des te ruimer ik me open voor het onvoorwaardelijk belichamen ervan.

Bron: Wiswerk (nog te verschijnen)

Citaat: Tsongkhapa’s Drie kernelementen
Foto: Sebastian Voortman

◄║►