Pelgrimage overzicht

Hieronder vind je de in totaal zeven gedichten (inclusief audio) opgesomd uit de reeks Pelgrimage.

Pelgrimage 7: beleving

MUZIEK Elke vezel trilt onophoudelijkbadend in de gloedvan ongerepte noodzaak nergens iets omslachtigsruim beoogds of fel ontmoedigdssprankelen de klankjuwelen zelfs het ontmanteld strijdliedzwalkt harmonischdoor alle dwaze dronkenschap vervoering kan gevaarlijk zijnvoor stervelingen met hun doffehuid van aarzelglas repeteer daarom ooit gestilddoor dieper leed des te alerterhet goddelijk lied van overgave. DANS De wereld is verstrikt … Lees meer

Pelgrimage 6: aankomst

INZET Oogverblindende perspectievenzijn hier even welkomals spierpijn of een kopje koffie niets hindert de beoefenaarhardnekkiger dan voorkeur nietseigenlijkers is nodig dan onzin achterwege latenvan geeuwzekere heiligheidof lenig problematiekgepruts zie direct wat bedoeld wordtwerkelijk in jouw ene hartzodra je wordt geraakt doe je roerloos je bestte ontdekken hoe snel zichnergens iets beweegt. CONCENTRATIE Zo ver gezocht … Lees meer

Pelgrimage 5: middelen

LICHAAM Gestolde geest slaat steedsop slot zelfs al waaitvan oorsprong hier de bries en siddert heilige werkingdoor de tijdgebonden knopenin dit magisch weefsel vermoeid door geur en smaakrakelings betoverd tastendnaar vuriger verband waant hoe eenzaam zichdit object hoe kwetsbaar voorde van buiten weids van binnen nauw vermoedemachtig stampendebedoeling. ADEM Wind of vuur of oceaanverdampen in … Lees meer

Pelgrimage 4: hulp

LERAAR Er is er steeds maar ééndie de poort opnieuw opentna alle pijnlijke taxaties leidt hij je schimmigdoor het duister van valegangen, kille nissen dan sombert zich je geestmet alle onbegrip stukop zijn onterechte vrolijkheid totdat hij eenvoudig zegt jaga door de poort naar waargeen poort verschijnt het behoedt jou voor de waante moeten sleutelen … Lees meer

Pelgrimage 3: oefenen

VRIJGEVIGHEID Stop met domweg schenkenvan saaie waarheidsliefdein roestig gelijk ruil de dooie norsheidvoor gemak dat jou ontgrenstin werkelijk voorzien zijn van apparatuur diegeboortepijn traceert voorbijwillekeurig welke vuist of traan zo zal het gaanjouw bevrijden vande weerzin je te wijden aan zo iets eenvoudigsals aandacht, mededogendverlost zijn van houvast. DISCIPLINE Misdrijf overwint men nietuit gewoonte of … Lees meer

Pelgrimage 2: onderzoek

LIJDEN Het karnen van de oefengeestlaat oceanen wervelen maar welkmens kan voorgoed zo wiegen vluchtig wordt men hier verteerdin dit waanpaleis waar zeldenzich een juweel verwaardigt zo hevig lokt weefsel en stampten hunkert frêle adem dat dagelijkswij stijgend dalend sterven het karnen van de oefengeestverdunt behoeftig bloedtot verhelderende volheidsdamp slaat blinde aanspraak stomop sprankelende visioenen … Lees meer

Pelgrimage 1: wereld

PREDIKING Er golft een ademvertrouwd zingend doorheenvreemde zielenood naamloos schenkend jouomtrent het bestaan der dingenvergaan van waan in naadloos houvastdienen heldere woorden heiligons aarzelaars te borgen dienen strikt ons dolendentuimelend in de vervuilde huidvan atomaire goedheid te hoeden voor bedrog en te duidenlavakracht massiefin onze vele broze ledematen. BEDELEN Geen eigenaar of locatieerkennend berg ik … Lees meer

◄║►