Anonieme oefening

Deze oefening is in de loop der tijd ontstaan.
Voel je vrij om te gebruiken wat jou inspireert.
HIER een printversie in pdf.

‘Het is als een reiziger die onderweg
plots voor een tienduizend meter diep gat komt te staan,
terwijl bovendien achter hem een laaiend vuur nadert.
Aan beide zijden staan doornige distelbossen.
De enige weg vooruit is het gat in,
en teruggaan betekent verbrand worden door het vuur.
Links en rechts wordt het pad geblokkeerd door doorns.
Hoe kun je uit zo’n situatie geraken?
Wie hier uit kan komen, is in harmonie met de grote weg.
Wie niet kan ontsnappen, is verloren![1]


INHOUD

Reiniging
Devotie
Vestiging
Meditatie
Afronding


dhyani

Beoefening is ‘expressie van je ware aard’ (Suzuki roshi).
Om te beginnen maak je gebruik van onderricht, informatie van leraren.
Gaandeweg integreer je alle materiaal vanzelf tot jouw eigen bezieling.
Belangrijk: gebruik in je meditatie slechts één oefenvorm (methode).

REINIGING


BUIGING

Staande buigen naar een of meer ereplekken in de ruimte (bijv. portret, altaar, zitplaats, de wereld, etc.). Zakken tot kniezit (seiza), en drie handklappen maken.

DEELNAME (recitatie):

mudra-hoog
Gassho (handpalmen bijeenbrengen) voor voorhoofd, omhoog wijzend:

O zonnegloed, voedend leven en vergaan:
ik ben het universum.

mudra-midden
Gassho op plexushoogte, naar voren wijzend:

Goede meesters, gidsen van verwerkelijking:
ik ben het onderricht.

mudra-laag
Gassho op schoothoogte, naar de grond wijzend:

Wijze boeddha’s, heersers van de vrije geest:
ik ben het vormenspel.

mudra-hart
Overgave-mudra op het hart:

Lieve God, kracht van alle zijn:
ik ben het onbekende.

ADEM-OEFENING – in seiza (kniezit)

» 3 x intern
armen inademend zijwaarts openen en omhoog bijeenbrengen als twee antennes; dan uitademend de handpalmen naar elkaar wijzend – als een magnetische borstel of helende stralingsbron die alle vervuiling uit je lijf trekt – langs beide zijden van je lichaam omlaag laten zakken.

» 3 x extern
armen inademend in een schepbeweging voor je centrum omhoog brengen; dan de handen uitademend naar buiten of naar voren laten zakken en harmoniserende energie verspreiden door de zes bestaansgebieden, totdat de handen de grond weer raken.

ZANDBUIGING – 9 buigingen & ademingen

 • staande de handen uitademend voor borst vouwen (gassho)
 • in- en uitademend van stand naar kniezit (seiza) zakken
 • in kniezit eenmaal in- en uitademen, handen in gassho
 • handen inademend openen en naar voren buigen tot voorhoofd de grond raakt, handen schuiven met de rug over de grond voorwaarts
 • uitademend handen omhoog achterwaarts tillen/werpen, je bestrooiend met het zand dat de Boeddha heeft betreden
 • handen terug omlaag laten zakken, onderarmen naar binnen scharen tot voor de borst en beide handen naar hart laten wijzen, vingers in puntvorm bijeen
 • in deze houding je ademing tellen (bijv. bij 5e buiging 5 ademingen tellen)
 • Boeddha’s (immateriële) zandenergie gedurende elke ademhaling inademend opnemen naar je buik en uitademend doorsturen via armen en vingers naar het hart (tweevoudige werking: reiniging en voeding); Boeddha’s levende aard verschilt niet van jouw levende aard (visualiseer: het zand met de schilfers van zijn huid verschilt niet van mijn eigen huid).
 • inademend omhoog komen tot kniezit
 • uitademend opstaan (in het zand)
 • 10 ademingen: rechtop staand, handen in uttarabodhi-mudra bijeen voor borst; van onder naar boven de in- en uitademing volgen, de zandenergie door de chakra’s laten trekken: voetzolen, knieën, bekken, onderbuik, plexus, hart, keel, voorhoofd, kruin, boven je hoofd.
 • afsluiten met kleine hoofdbuiging in gassho; daarna gaan zitten op je zitplek, desgewenst met schootdoek, duimmala, etc.

Korte variant: eenmaal in kniezit, voorover liggen, zand werpen en negen ademingen lang verbinding met de Boeddha maken via zandenergie; opstaan en afsluiten met de 10 ademingen.

DEVOTIE


EREGROET [lied] – wiegende lichaamsbeweging; handen in gassho
🎹midi 🎼notatie

Edele boeddha’s en pure bodhisattva’s
maak me vertrouwd met dit boeddhadomein
laat mijn lichaam, adem en geest ontvangen
de bevrijdende werking van dharmaverband
.

De wens van verlichting schenkt mij tot toevlucht
juwelen van boeddha, dharma en sangha,
al wat ik denk en doe in verdienste
kome ten goede alle levende wezens.

OPDRACHT [lied] – handklappen
🎹midi 🎼notatie

In dienst van wijsheid / liefde / kracht
beloof ik te overwinnen
in mezelf en om mij heen
elke vorm van houvast / afstand / gemis.

HARTSINTENTIE [lied] – gestrekte open handpalmen
🎹midi 🎼notatie

Mogen alle wezens
vrij zijn van vijandigheid,
droefenis en onrust,
en leven in vervulling.

DRIE DIMENSIES – armgebaren, steeds eindigend in gassho

3-richtingen-fotos.jpg

Zuiver (verticale dimensie), groot (horizontale dimensie) en open (circulaire dimensie).


SPROEINEVEL-OEFENING 
– handklappen

Bron / rivier / oceaan van liefde
bron / rivier / oceaan van mededogen
bron / rivier / oceaan van vreugde
bron / rivier / oceaan van gelijkmoedigheid.

Zuivere / grote / open kracht
zuivere / grote / open warmte
zuivere / grote / open lichtheid
zuivere / grote / open ruimte
zuivere / grote / open vorm.

WIJDING [lied] – cirkelende lichaamsbeweging; handen in gassho
🎹midi 🎼notatie

Boeddha’s hart is weidse werking,
dharma’s klank is overvloed,
sangha’s kracht is warme basis,
aan de Weg wijd ik dit leven.

VESTIGING


VOLMAAKT – recitatie; drie bel- of gongslagen
🎹midi 🎼notatie

Waarheid stroomt van binnenuit, zachte voeling: EEN
Waarheid vult alle vorm, lichte ruimte: EEN
Waarheid zingt in overgave, warm geheim: EEN

BRONZANG – recitatie

Handen in uttarabodhi-mudra:

O ene onvergankelijke geest
van alle ware leraren,
schenk me uw kracht,
moge verlichting ons voeden,
in vrede, vrijheid en vreugde.

Overgave-mudra op het hart:

O puur wezen van de hartegrond,
tijdloos, vormloos, naamloos,
mijn geest huist in uw leegte,
mijn stem zingt op uw licht,
mijn lijf leeft van uw liefde,
er is niets dat niet voortkomt
uit uw woordloze werkelijkheid.

DE DRIE TOEVLUCHTEN – recitatie, met handklappen; buiging met gassho; eenmaal “omgekeerde” handklap (handrug in palm slaan)
🎹midi 🎼notatie

Leven is een warme bron, reine vrede van ontvang [Boeddha].
Wijsheid is een lichtend veld, grote vrijheid van verspreid [Dharma].
Eenheid is een zachter oord, open vreugde van gedoog [Sangha].

WELKOM – recitatie

gebaar1

Buiging met gassho; verticaal gericht: handen zijwaarts omhoog openen (alsof je een koepel afwerpt), palmen naar binnen, wijsvinger en duim rakend:

[ZUIVER] Van leraren ontbonden,
verwelkom ik het stroomland.
[= verticale kracht]

gebaar2

Horizontaal gericht: armen blijven omhoog, onderarmen voorwaarts schroeven (alsof je de coconwanden opent), wijsvinger en duim loslaten, handen open:

[GROOT] Met adem gezegend,
betreed ik het lichtruim.

[= horizontale ruimte]

gebaar3

Ruimtelijk: armen circulair omlaag brengen (alsof je door bodem stoot met ellebogen), handen eindigen in schoot met eenheidsgebaar (dhyana-mudra):

[OPEN] In eenheidsbezieling,
vervult het zichzelf.

[= totale werking]

MEDITATIE


Het zitten is de kern van oefening, met als basisoefenvorm
het tellen of volgen of gewaarzijn van de adem.

Op deze pagina kun je luisteren (inclusief transcriptie) naar een audio, opgenomen tijdens een Stiltij-verdiepingsweekend, waar diverse facetten van het zitten, met name lichaam, adem en geest, nader worden toegelicht.

De ene geest - omschrijving
Suzuki, Boeddha, Christus
drie reële (historische) leraren,
resp. 75, 3000 en 2500 jaar geleden.

AFRONDING


INTREDE [lied] – wiegende lichaamsbeweging, handen in gassho
(bron: Dogen, Shobogenzo-hoofdstuk Jukai)
🎹midi 🎼notatie

Leven in de wereld is als ruimte,
een lotusbloem die nergens water raakt,
mijn geest in puurheid overstijgt alle vorm,
ik buig mijn hoofd voor de eeuwig eerbiedwaardige.

DE VIER GELOFTEN – recitatie; buiging met gassho; tweemaal “omgekeerde” handklap [rug in palm slaan])
🎹midi 🎼notatie

Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden.
Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren.
Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten.
Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan.

HART-SOETRA 
🎹midi 🎼notatie

De Anonieme oefening kan worden afgesloten met de Hart-soetra.


[1] Bron van citaat:
Dahui (tr. Cleary, T.): Treasury of the Eye of True Teaching;
classic stories, discourses, and poems of the Chan tradition.
Boulder 2022, p. 190


» In het Expressieboekje (pdf) vind je alle bronnen en muzieknotaties
» Voor algemene achtergrond: de Wisgids (pdf)

◄║►