omslag Een betrouwbaar pad

Eind april 2022 is verschenen bij Asoka:
Een betrouwbaar pad
(vertaling van The Awakening of Faith).

Isbn: 9789056704261
Uitvoering: gebonden, geïllustreerd
Aantal pagina’s: 120
Prijs: € 24,95

Een heerlijk heldere en compacte onderrichting van het elementaire bodhisattva-pad. Dit is een nog relatief vroeg werk dat als compendium kan fungeren zowel voor beoefenaars van het Mahayana-boeddhisme als ook voor serieuze belangstellenden in bewustwording, wijsheid en geesteswerking.

De Chinese titel van dit werk, Dasheng qixin lun, betekent ‘Verhandeling over het ontwaken van vertrouwen in het Mahayana’. Het geschrift wordt toegeschreven aan de Indische auteur Ashvaghosha (ca. 2e eeuw) en is een van de meest invloedrijke teksten van het Oost-Aziatisch boeddhisme.

Het boek beschrijft onze geest als bestaande uit twee verschillende maar elkaar aanvullende aspecten: pure zo-heid (tathata) en het ontstaan en vergaan van verschijnselen (samsara). Deze aspecten corresponderen respectievelijk met absolute waarheid en conventionele waarheid.

De oude controverse tussen ‘directe’ en ‘geleidelijke’ verlichting krijgt hier een organische samenhang: boeddha’s en wijze geesten beschouwen de ingeboren zuiverheid van onze ware aard als een intrinsiek gegeven; gewone stervelingen beschouwen het als iets dat via oefening gerealiseerd moet worden.

Illustratie “blindheidsboom”
(uit Een betrouwbaar pad)

Errata:

p. 7 (Inhoud) IB: De ene-Geest = De ene-geest
p. 16: manas moet cursief zijn
p. 17: bodhichitta = bodhicitta

Addenda:

Jorgensen, John e.a.: Treatise on Awakening Mahayana Faith. New York 2019

Asvaghosa, Yuanjue, jing (Despeux, C.): Soutra de l’Eveil parfait et Traité de la Naissance de la foi dans le Grand Véhicule. Paris 2005


Meer context geeft het boek Dharmium,
verschenen in 2019 bij Asoka.

◄║►