Studie materialen

Als je jezelf en het leven wilt leren kennen – en zeker wanneer je als beoefenaar bewust wijsheid gaat onderzoeken – krijg je te maken met twee bronnen van informatie:

 • meditatie (praktijk)
 • onderricht (visie)

De laatstgenoemde bron kent twee varianten:

mondeling onderricht in de vorm van persoonlijk overleg
schriftelijk onderricht via teksten die zijn vastgelegd

BRUIKBARE MATERIALEN

Enkele interessante losse visie-items:

Een overzicht van studietips en literatuur is ook te vinden in de Wisgids (pdf).

Studie tijdens retraite 2017.

Bewustwording is een organisch ontplooiingsproces (bron, rivier, oceaan) waarin we enkele stadia kunnen formuleren:

 1. beoefenaarschap (VORM)
  = jezelf leren kennen: de tweepoligheid van ons bestaan

De zintuiglijke vormen van biologie en psychologie bieden ons een maakbaarheid (ook op identiteitsniveau) die aan het kunstmatige grenst; dit wekt de vraag naar authenticiteit en innerlijke kwaliteit. We worden ons bewust van de wrijving tussen uiterlijke condities (beeldvorming) en innerlijk potentieel (beleving), tussen de twee kanten van persoonlijkheid en menselijkheid.

 1. boeddhaschap (LEEGTE)
  = leraren leren kennen: de onvoorwaardelijkheid van intentie

Als we de betrekkelijkheid van zowel de beschikbare condities alsook van onze actuele conditioneringen begrijpen, gaat de pool van ons potentieel (aangeduid met de term “leegte”: puurheid) als meest betrouwbare oriëntatie fungeren voor het realiseren van ons totaalbestaan. Omdat hartskwaliteit (waarheidsbesef) niet zomaar toegankelijk is via de zintuiglijke of conceptuele functies, hebben we inspiratie en informatie nodig van leraren die zelf deze wijsheidsweg hebben bewandeld.

 1. bodhisattvaschap (VOLHEID)
  = het leven leren kennen: de realisatie van ons potentieel

Is de juiste, definitieve intentie (bodhicitta) eenmaal gewekt, dan voel je hoe belangrijk het is dat je je leven kloppend besteedt door je ware aard (boeddhanatuur) centraal te stellen. Je ontdekt, dankzij de basis van visie- en praktijkbeoefening, hoe vorm en leegte de twee aspecten zijn van de ene, totale realiteit; zonder extra vervorming of belang leer je de bedoeling van het leven direct uit te drukken.

◄║►