Wiswerk training

Elementaire training in bewustwording:

  • je bevrijden van karmische conditioneringen
  • vertrouwd raken met innerlijke en uiterlijke kwaliteit van beleving
Afbeelding van wiswerk logo

Wiswerk (wijsheidswerk) is ‘werk maken van wissen’:

bevrijding (karma uitwissen)
wijswording
(dharma vergewissen)

Deze dubbele functie komt terug in de oefentrechter:


Het woord ‘wis’ kent een tweevoudige etymologie:

• twijg (tak om te vegen)
• zekerheid (van ‘weten’)

Wiswerk combineert wissen (zuiver maken) en vergewissen
(zeker maken), de twee activiteiten van een wijsheidsplek, een wis.

De elementen van Wiswerk-training

Elementen van bodhisattva-training

De training wordt kostenloos verzorgd.
Donaties worden in dank aanvaard.

◄║►