Informatie over Stichting Wiswerk

Afbeelding van wiswerk logo

Wiswerk is een lange-termijn project en bevindt zich nog in ontwikkeling.
De voorjaar 2023 opgerichte stichting Wiswerk borgt de praktische aspecten; inhoudelijk wordt er intussen gewerkt aan het ontwerpen van didactisch materiaal.
De boeken die bij Asoka verschijnen vormen de basis hiervoor.

De Privacy-verklaring geeft meer details over de opzet (statutaire doelstelling) en werkwijze van de stichting. In principe worden alle activiteiten kostenloos verzorgd.
Uit de statuten, artikel 3, lid 3:

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Op basis van interesse en vrijgevigheid (dana-paramita) is financiële en/of personele ondersteuning van harte welkom. Alle middelen komen ten goede aan het faciliteren van wijsheidsvisie en -praktijk.

• Vestiging

Het administratie-adres van Stichting Wiswerk:

Dorpsstraat 96
6252 NE Eckelrade

• Financiële ondersteuning

Het IBAN nummer voor incidentele of periodieke bijdragen:

NL63 TRIO 0320 6327 92
ten name van Stichting Wiswerk

• Kamer van koophandel

Het KvK-nummer van Stichting Wiswerk:
89351355 

◄║►