Poëzie overzicht

Pelgrimage 7: beleving

MUZIEK Elke vezel trilt onophoudelijkbadend in de gloedvan ongerepte noodzaak nergens iets omslachtigsruim beoogds of fel ontmoedigdssprankelen de klankjuwelen zelfs het ontmanteld strijdliedzwalkt harmonischdoor alle dwaze dronkenschap vervoering kan gevaarlijk zijnvoor stervelingen met hun doffehuid van aarzelglas repeteer daarom ooit gestilddoor dieper leed des te alerterhet goddelijk lied van overgave. DANS De wereld is verstrikt … Lees meer

Pelgrimage 6: aankomst

INZET Oogverblindende perspectievenzijn hier even welkomals spierpijn of een kopje koffie niets hindert de beoefenaarhardnekkiger dan voorkeur nietseigenlijkers is nodig dan onzin achterwege latenvan geeuwzekere heiligheidof lenig problematiekgepruts zie direct wat bedoeld wordtwerkelijk in jouw ene hartzodra je wordt geraakt doe je roerloos je bestte ontdekken hoe snel zichnergens iets beweegt. CONCENTRATIE Zo ver gezocht … Lees meer

Pelgrimage 5: middelen

LICHAAM Gestolde geest slaat steedsop slot zelfs al waaitvan oorsprong hier de bries en siddert heilige werkingdoor de tijdgebonden knopenin dit magisch weefsel vermoeid door geur en smaakrakelings betoverd tastendnaar vuriger verband waant hoe eenzaam zichdit object hoe kwetsbaar voorde van buiten weids van binnen nauw vermoedemachtig stampendebedoeling. ADEM Wind of vuur of oceaanverdampen in … Lees meer

Adam Zagajewski: Zelfportret (gedicht)

ZELFPORTRET Hij wordt steeds ouder. De kleding versleten. Hij leest veel, af en toe gaat hij opin boeken zoals indianen in de ondoordringbare jungle. Hij valt in herhaling,alles herhaalt zich, het gele notitieboekje in de zak, de machtige stem van muziek.’s Avonds gaat hij in zijn verkreukeld hemd voor het raam staan, gaapt.Op elke foto … Lees meer

Rilke: Glorieuze Boeddha

GLORIEUZE BOEDDHA Midden van elk midden, kern aller kernensteeds krachtiger zoetheidsamandeltot aan de sterrengrens is dit allesjouw vruchtvlees dat ik groet kostelijk hoe niets meer kleeftin jouw oneindigheid hoede bron stroomt en jou vulten laat schitteren buiten het licht van alle zonnendie in gulste gloed jou sierenterwijl van binnen reeds verstiltwat glans en grauw overstijgt. … Lees meer

Lucebert reciteert Schimmenspel

SCHIMMENSPEL nu begint dat andere taaie ongeriefdat van de ouderdom van ik had je zo liefmoeder wereld knekelhuis en zonder batenblaat je alleen nog verminkte citatenwaarmee je de legende van jezelf kruidt en bederften het wordt later en later en dan de conversatie zeg maar gekletselke aanspraak valt als een pot erwten in je oorin … Lees meer

◄║►