Geschikte middelen

Bron: Een betrouwbaar pad.
Asoka 2022, p. 67-68.

Zelfs al mediteert iemand over zodanigheid [tathata, een synoniem voor werkelijkheid], wanneer hij zich niet via het gebruik van geschikte middelen inspant om er op verschillende manieren door doorwasemd te worden, dan zal hij vast en zeker niet zuiver worden. (p. 66)

Er zijn kortweg 4 soorten geschikte middelen (upaya).

  • 1. Het eerste geschikte middel is de basis van alle beoefening.

Dit houdt in dat men mediteert over het feit dat alle dingen in hun ware aard ongeboren zijn (anutpattika-dharma); je ontdoet je dus van vervuilde denkbeelden om niet in samsara te blijven.

Tevens mediteer je over het feit dat alle dingen het resultaat zijn van het samengaan van de oorzaken en condities, en dat de karmische gevolgen daarvan nooit verloren gaan.

In samenhang hiermee moet je groot mededogen ontwikkelen, verdienstelijke handelingen verrichten, en alle levende wezens gelijkelijk aanvaarden en transformeren, zonder in nirvana te verwijlen.

Zo voegen we ons naar de functies van de ware aard van de werkelijkheid (dharmata)
– en die aard kent geen fixatie.

  • 2. Het tweede geschikte middel is negativiteit stoppen.

De beoefening van het ontwikkelen van schaamtegevoel en spijt kan alle soorten kwaad stoppen en voorkomt dat zij toenemen.

Zo voegen we ons naar de ware aard van de werkelijkheid
– en die aard is vrij van fouten.

  • 3. Het derde geschikte middel is het versterken van de verworven goedheidscapaciteit.

Dat wil zeggen, je moet de drie juwelen (triratna) – Boeddha, dharma en sangha – toegewijd respecteren en waarderen, en alle boeddha’s vreugdevol lofprijzen en uitnodigen.

Vanwege de oprechtheid van de liefde en eerbied voor de drie juwelen zal het vertrouwen versterkt worden en dat zal je in staat stellen onovertroffen verlichting te realiseren.

Bovendien zul je, beschermd door Boeddha, dharma en sangha, in staat zijn de hindernissen vanwege negatief karma uit te wissen en je goedheidscapaciteit niet te laten verminderen.

Zo voegen we ons naar de ware aard van de werkelijkheid
– en die aard is vrij van uit dwaasheid voortkomende hindernissen.

  • 4. Het vierde geschikte middel is de grote gelofte (pranidhana) van universele verlossing.

Dit houdt in dat je de gelofte aflegt om alle levende wezens te bevrijden, tot en met het laatste wezen, ongeacht hoe lang het mag duren eer zij het volmaakt nirvana verwerven.

Zo voegen we ons naar de ware aard van de werkelijkheid
– en die aard is vrij van onderbreking.

◄║►