Aarde, water, vuur, lucht

Iemand vroeg:
‘Wat is de vormloze staat van de vier elementen?

De meester zei:
‘Eén moment van twijfel in je geest, en aarde blokkeert jou; één moment van begeerte in je geest, en water verdrinkt jou; één moment van kwaadheid in je geest, en vuur verschroeit jou; één moment van blijdschap in je geest, en wind verwaait jou. Verwerf dit inzicht, dan word je niet van links naar rechts gestuurd door condities.’

Onderrichtingen van Linji (9e eeuw), leerling van Huangbo.
(Sasaki, Ruth Fuller; ed. Kirchner, Thomas: The record of Linji. Honolulu 2009, p. 201)

◄║►