Suzuki roshi dharma talks (juli 1965)

HIER de allereerste opgenomen dharma-talks van Shunryu Suzuki roshi.
Een twaalftal audio’s – inclusief de uitgewerkte teksten (pdf) ervan.
Met dank aan San Francisco Zen Center (Engage Wisdom project)!

Deze lezingen zijn gegeven in één maand (juli 1965), maar zij bieden genoeg voedsel voor een leven lang wijs worden 🙂

◄║►