Zen-meester Yan (7e eeuw)

Afbeelding van de godheid Bishamon-Vaishravana

De god Bishamon (Vaishravana)

Zen-meester Yan was garnizoenscommandant geweest gedurende de Sui-dynastie (581-618). Tijdens veldtochten met de generaal-majoor had hij zich herhaaldelijk verdienstelijk gemaakt in de strijd.

Aan het begin van de Tang-dynastie (618-907), toen hij veertig jaar oud was, wilde hij zich uiteindelijk graag afzonderen. Hij reisde naar het Huanggang-gebergte in zuid-oost China. Daar ontmoette hij zen-meester Baoyue en werd zijn leerling.

Twee mannen die samen met hem in het leger hadden gediend, hoorden dat hij nu in afzondering leefde. Zij gingen samen op zoek naar hem, en toen zij hem gevonden hadden zeiden zij tegen Yan:

‘Commandant, ben jij gek geworden? Wat doe jij hier?’ Hij antwoordde: ‘Mijn gekte is bijna opgelost, maar jullie gekte begint pas.’

Tekst: Dahui (vert. Cleary, Thomas):
Treasury of the Eye of True Teaching;
classic stories, discourses, and poems of the Chan tradition.
Boulder 2022, p. 244 e.v.

Afbeelding: de godheid Bishamon (Vaishravana)
(Penn museum)

◄║►