Behoeden en bemoedigen

Manjushri (bron afbeelding)

Boeddha’s wijsheid behoedt en bemoedigt elke bodhisattva, of je nu zojuist begonnen bent of voorgoed het dharmapad beoefent.
Vanuit onszelf geformuleerd: waarheidsbesef zorgt ervoor dat we niet ondermijnd of ontmoedigd worden.

Het onderricht erkent het gevaar van ondermijning.
We kunnen verzwakken door eigen blindheid, zoals twijfel, hebzucht, tegenzin en door de vele karmische hindernissen (klesha) die zo moeilijk te beteugelen zijn.
Onderricht en oefening behoeden ons voor verdwazing door in ons hart een verbinding te blijven aanreiken met oprecht, betrouwbaar leven, dus met hartskwaliteiten als rust, helderheid, liefde.

Dit is het shunyata-aspect van bodhicitta (verlichtingsbesef): leegte (shunyata) is de vormloze puurheid van ons hart die ons behoedt dankzij de werking van onze boeddhanatuur.

Daarnaast zijn leergierige bodhisattva’s gebaat bij bemoediging in het aangaan van allerlei vormen van lijden en moeite.
We worden aangespoord om inzet te oefenen, bereid te zijn belangeloos te blijven en geen willekeurige of arrogante grenzen te trekken.
In het beoefenen van alle tien paramita’s kunnen we af en toe ontmoedigd raken, omdat de onvoorwaardelijke aard van de weg ons onvoldoende vertrouwd is.

Dit is het upaya-aspect van bodhicitta: we bekwamen ons in het hanteren van heilzame, bevrijdende instrumenten (upaya), ten dienste van alle wezens.

Dankzij dit behoeden en bemoedigen groeien we richting bevrijding.
Onophoudelijk ontvangen we deze kracht, vergelijkbaar met onze adembeweging, als een intieme universummassage:

  • inademing = kracht krijgen, behoed worden
  • uitademing = kracht schenken, bemoedigen

Laat Manjushri de levende blijk zijn van dit vermogen.
Met het tweezijdig zwaard geeft hij uitdrukking aan zijn meesterschap in het geven en nemen:

  • wegsnijden van invulling (karmische conditionering)
  • opensnijden van bedoeling (dharmisch potentieel)

‘It is rare, Bhagavan, most rare, indeed, Sugata, how the Tathagata, the Arhat, the Fully-Enlightened One blesses fearless bodhisattvas with the best of blessings.
And it is rare, Bhagavan, how the Tathagata, the Arhat, the Fully-Enlightened One entrusts fearless bodhisattvas with the greatest of trusts.

Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom.
Washington 2001, p. 2

◄║►

Mahayana matrix

Een overzichtelijk schema van het complete bodhisattva-pad (Mahayana matrix): de klassieke vijf paden (panca-marga).

mahayana-matrix-bodhisattva-pad
Voor grote pdf, klik afbeelding.

◄║►

Leraren overzicht

De leken-bodhisattva (door Yuanwu)

Dit onderwerp [1] is relevant voor iemand die beschikt over heldere vermogens en diepe wijsheid, en die geen moeite heeft om bij het horen van één woord de duizend dingen te begrijpen. Je hebt er een stevige en oprechte intentie voor nodig, en een onwrikbaar vertrouwen. Op die basis kun je standhouden en zul je je … Lees meer

Suzuki roshi dharma talks (juli 1965)

HIER de allereerste opgenomen dharma-talks van Shunryu Suzuki roshi.Een twaalftal audio’s – inclusief de uitgewerkte teksten (pdf) ervan. Met dank aan San Francisco Zen Center!Deze lezingen zijn gegeven in één maand (juli 1965), maar zij bieden genoeg voedsel voor een leven lang wijs worden 🙂

Het Ongeborene (door zen-meester Bankei)

Niet één van jullie hier in dit gezelschap is onverlicht.Hier, op dit moment, zitten jullie hier voor mij als boeddha’s.Ieder van jullie ontving het boeddha-bewustzijn via je moeder toen je geboren werd, en anders niets.Jullie zijn een verzameling ongeboren boeddha-geesten.Als iemand denkt: “Nee, ik niet. Ik ben niet verlicht,” dan vraag ik hem naar voren … Lees meer

Muso’s onderricht

De verlichte staat ligt eeuwig en onveranderlijk in elk mens besloten.Alleen wie hierop vertrouwt, kan vurig naar verlichting verlangen [bodhicitta]. Er wordt gezegd: ‘Vanaf dit allereerste besef zal de verlichte mens met nooit aflatende toewijding alleen nog maar naar verlichting zoeken.’Maar ook als je in aangeboren verlichting gelooft: als het alleen maar bij geloven blijft … Lees meer

Bodhisattva-meditatie (Asanga)

Fragment uit de Bodhisattvabhumi van Asanga (4e eeuw n.C., grondlegger van de Yogacaraschool, een van de bronnen van de zen-traditie). Hierin beschrijft hij hoe boeddha’s (tathagata’s) beginnende bodhisattva’s onderrichten in meditatie. Bron: Asanga: The bodhisattva path to unsurpassed enlightenment; a complete translation of the Bodhisattvabhumi. Boulder 2016, p. 642 e.v.(vertaling en redactie: Ad van Dun) … Lees meer

Over afgescheidenheid (meester Eckhardt)

Ik prijs afgescheidenheid* boven alle liefde.Want het voornaamste van de liefde is dat zij mij dwingt God lief te hebben, terwijl daarentegen afgescheidenheid God dwingt om mij lief te hebben. Nu is het veel heerlijker om God naar mij toe te dwingen dan mij naar God toe.En dat komt omdat God zich voegzamer in mij … Lees meer

Drie kernelementen

Brief in versvorm van Tsongkhapa aan een leerling Naar beste vermogen zal ik je hier verhelderende kern van het onderricht van de boeddha’s,het pad dat hun onovertroffen nakomelingen prijzen,de ingang voor gezegende zoekers naar bevrijding. Luister, gezegende, met een zuiver hart,niet gehecht aan de vreugden van werelds bestaan,verlangend je vrijwaringen en voorzieningen goed te benuttenen … Lees meer
Volgende

◄║►

Wijze slak

Video van slak, begeleid met muziek van Mompou en bezinnende tekst van zen-leraar Sengcan.

◄║►

Klapoefening – expressie (2013)

Expressie-, aandachts- en betrokkenheidsoefening, als afsluiting van krijgskunst-training van 23 juli 2011.

◄║►