Privacy-verklaring

De statutaire doelstelling van stichting Wiswerk luidt:

het bevorderen van bodhisattvaschap
op basis van de mahayana-zen traditie*.

De training wordt gekenmerkt door een wezenlijk anonieme en ambulante aanpak.
Groei en bewustwording vinden plaats in het individu, via zicht op en beleving van universeel menselijke hartskwaliteit: geen afhankelijkheden, geen verplichtingen, geen afgeleide motieven.

Doel en aanpak respecteren ieders autonomie en waardigheid.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en op vrijwillige basis.

• Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Alleen de hoognodige persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortejaar en contactgegevens worden gebruikt.
Wiswerk verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– registratie
– deelname
– communicatie

• Het bewaren van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

• Beveiliging persoonsgegevens

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met contact@dharmoebe.nl.

• Beeld- en geluidopnames

Het is mogelijk dat tijdens collectieve activiteiten en trainingen foto’s, audio- en/of video-opnames worden gemaakt voor het archief en/of voor publicatie op de website, in brochures, e.d. De bedoeling hiervan is om het oefenmateriaal te verlevendigen en te verduidelijken; de opnamen hebben een onpersoonlijk karakter.
Mocht je bezwaar hebben tegen het maken en/of het publiceren van deze opnamen door Wiswerk dan dien je dat zelf van te voren aan te geven.

• Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je dit recht wilt uitoefenen, stuur dan je verzoek naar contact@dharmoebe.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand bericht.

• Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze verklaring kan worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving.

* Aanduiding voor de zen-visie en -praktijk
gebaseerd op de bodhisattva-wijsheid van de mahayana-traditie.


Deze tekst is aangepast in november 2023.

◄║►