Leraren overzicht

De mens Boeddha

Wie aandachtig onmetelijke liefdetot ontwikkeling brengt,voor hem, die het verdwijnen van bezit ziet,worden de ketenen dunner. Indien hij slechts één levend wezenmet onbedorven hart liefheeft,dan wordt hij daardoor een goed mens.Maar de edele die voor alle wezensin zijn hart mededogen koestert,verwerft daardoor immense verdienste. Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha.Rotterdam 2007, … Lees meer

Video over Asanga’s Bodhisattvabhumi (engelstalig)

A Lecture Series on Asanga’s Bodhisattvabhumi with translator Artemus Engle. In conjunction with the Tsadra Foundation, premier translator and scholar Artemus Engle brings Asanga’s masterpiece, the Bodhisattvabhumi, to life, unlocking what can be an intimidating text and making its important and power to light. Join Artemus Engle, translator of ‘The Bodhisattva Path to Unsurpassed Enlightenment: … Lees meer

De leken-bodhisattva (door Yuanwu)

Dit onderwerp [1] is relevant voor iemand die beschikt over heldere vermogens en diepe wijsheid, en die geen moeite heeft om bij het horen van één woord de duizend dingen te begrijpen. Je hebt er een stevige en oprechte intentie voor nodig, en een onwrikbaar vertrouwen. Op die basis kun je standhouden en zul je je … Lees meer

Suzuki roshi dharma talks (juli 1965)

HIER de allereerste opgenomen dharma-talks van Shunryu Suzuki roshi.Een twaalftal audio’s – inclusief de uitgewerkte teksten (pdf) ervan.Met dank aan San Francisco Zen Center (Engage Wisdom project)! Deze lezingen zijn gegeven in één maand (juli 1965), maar zij bieden genoeg voedsel voor een leven lang wijs worden 🙂

Het Ongeborene (door zen-meester Bankei)

Niet één van jullie hier in dit gezelschap is onverlicht.Hier, op dit moment, zitten jullie hier voor mij als boeddha’s.Ieder van jullie ontving het boeddha-bewustzijn via je moeder toen je geboren werd, en anders niets.Jullie zijn een verzameling ongeboren boeddha-geesten.Als iemand denkt: “Nee, ik niet. Ik ben niet verlicht,” dan vraag ik hem naar voren … Lees meer

◄║►