Devotie overzicht

Poortloos (audio)

Tekst ontleend aan Jamgön Kongtrul’s advies:“Reciteer het volgende en onthoud zijn betekenis:‘De basis is leegte. Het pad is kenmerkloos. De vrucht is wensloosheid.’”(Bron: Brunnhölzl, Karl : When the clouds part; the Uttaratantra and its meditative tradition as a bridge between sutra and tantra. Ithaca 2015, p. 838)

Het wezenlijke is leegte (Rumi)

Het wezenlijke is leegteal het anderewillekeur leegte maakt liefde vredigal het andereongemak op deze plek van illusieis leegtewat jouw hart verlangt. Bron: Rumi, Vertalingen / RumiAudio: opname uit 2014

Nectar van het hart (Jamyang Khyentse Wangpo)

1. Weliswaar hebben wij deze zeldzame basis gevondenvan moeilijk te vergaren vrijwaringen en voorzieningen,maar als we gehecht zijn aan dit bestaandan zijn wij geen waarachtige Dharma-beoefenaars.Alle dingen duren slechts één ogenbliken onverbiddelijk gaan zij weer verloren,we doen er daarom goed aan ons te oefenenin het ontwikkelen van deugd en voorkomen van pijn. 2. Weliswaar mogen … Lees meer

Hoor (lied)

Laat me samen met alle wezensde ware dharma hier horennu en in al wat zich manifesteert Laat dit luisteren naar de dharmanergens leiden tot twijfel engrondig ontkrachten wantrouwen en waan Laat ontmoeting met de dharmamij de wereld doen vergeten envredig vertrouwd zijn met wijsheidskracht Laat ik samen met de aardeen de ontelbare levensvormenin volheid ontwaken … Lees meer

Gezelschap (lied)

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte alle boeddha’s van verleden, heden en toekomst, al die leeuwen in vorm van mensengedaante, zovelen als er zijn in elke levenssfeer. Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking, de geest gericht

Goedheidsgebed (lied)

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte alle boeddha’s van verleden, heden en toekomst, al die leeuwen in vorm van mensengedaante, zovelen als er zijn in elke levenssfeer. Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking, de geest gericht

Een lied: Ancient wind

Tell the windthe world is achingfind a serumto soothe the pain the wind will knowour bodies dyingreveal an oldsalvation way trace that windthrough hidden valliesrejoice and flowon ocean waves the wind will showits inner beautythat foreverwe’ll embrace. © Dharmoebe

◄║►