Praktijk overzicht

Drie kernelementen

Brief in versvorm van Tsongkhapa aan een leerling Naar beste vermogen zal ik je hier verhelderende kern van het onderricht van de boeddha’s,het pad dat hun onovertroffen nakomelingen prijzen,de ingang voor gezegende zoekers naar bevrijding. Luister, gezegende, met een zuiver hart,niet gehecht aan de vreugden van werelds bestaan,verlangend je vrijwaringen en voorzieningen goed te benuttenen … Lees meer

Wiswerk training

Elementaire training in bewustwording: Wiswerk (wijsheidswerk) is ‘werk maken van wissen’: bevrijding (karma uitwissen)wijswording (dharma vergewissen) Deze dubbele functie komt terug in de oefentrechter: Het woord ‘wis’ kent een tweevoudige etymologie: • twijg (tak om te vegen)• zekerheid (van ‘weten’) Wiswerk combineert wissen (zuiver maken) en vergewissen(zeker maken), de twee activiteiten van een wijsheidsplek, een … Lees meer

Anonieme Oefening, deel 1: voorbereiding

Dit is de eerste video, getiteld Voorbereiding, van enkele video’s over de Anonieme Oefening (meditatie). Voor details, zie de pagina Anonieme oefening. Oefenen is een zegel. Het bezegelt onze verbinding met waarheid, onze eenheid met het universum.Zo bezien heiligt het ons leven – maar in een heel reële zin: wat heilig lijkt wordt doorzien, wat … Lees meer

Anonieme Oefening, deel 2: korte versie

Dit deel 2 van de Anonieme oefening is met name bedoeld voor wie zich aan het oriënteren is op meditatie.Deel 1 vind je hier. Deze korte versie van de Anonieme Oefening bestaat uit een centraal meditatiemoment, kort of lang naar keuze. Ter inspiratie zijn er twee recitaties vooraf en twee achteraf. Hieronder vind je de … Lees meer

Anonieme Oefening, deel 3: lange versie

Deze 3e video van de Anonieme oefening bevat de lange versie; ter completering kun je die laten voorafgaan door de reinigingsoefeningen (video 1).Video 1 vind je HIER.Video 2, de korte versie, vind je HIER. Om je meditatie niet willekeurig te laten verlopen is het zinvol om voldoende tijd te nemen voor het wekken van De … Lees meer

Loflied op zazen (Hakuin)

Van nature zijn alle wezens Boeddha.Als water en ijs: zonder water geen ijs.Buiten ons, geen boeddha’s. Zo nabij deze waarheid, zo ver gezocht.Als erfgenamen van welvarende oudersdolen wij over deze aarde behoeftig,wervelend door de zes werelden. Ons leed komt voort uit ego-verdwazing.Onbestemd huizend in duister na duister,hoe ontkom je aan de kringloop van leven en … Lees meer

De anonieme oefening

(HIER een printversie [pdf] van deze oefening) ‘Het is als een reiziger die onderweg plots voor een tienduizend meter diep gat komt te staan, terwijl bovendien achter hem een laaiend vuur nadert. Aan beide zijden staan doornige distelbossen. De enige weg vooruit is het gat in, en teruggaan betekent verbrand worden door het vuur. Links … Lees meer

◄║►