Wat is wijsheid? (lezing 2014)

Lezing door Ad van Dun tijdens het open huis van 6 september 2014.

Vraag (via mail) van bezoeker:

Mooie lezing Ad. Maar ik koppel wijsheid niet perse en enkel aan een boeddha. Wat is de reden dat jij het in het boeddhisme zoekt, ofwel vanuit het boeddhisme wijsheid toelicht?

Antwoord Ad:

Ja, wijsheid is uiteraard niet beperkt tot een traditie of school. Ook in mijn eigen proces is er veel ruimte geweest voor input uit diverse hoeken: vedanta, christelijke mystiek, soefisme, gezond verstand 😉 Daarom hanteer ik bewust een zo informeel mogelijke aanpak, zodat ieder zijn of haar vrije onderzoek kan verrichten.

Maar er is ook een ander aspect dat meespeelt: daadwerkelijke realisatie (belichaming) van wijsheid vraagt om concrete beoefening. En om die oefening betrouwbaar en efficiënt te laten verlopen, d.w.z. met het nodige commitment, vertrouwen, diepgang etc., doen we er als zoekers goed aan om één specifieke weg te kiezen. Normaal gesproken is dat de weg waar je de meeste affiniteit mee voelt.

In mijn geval was het al vrij snel duidelijk dat boeddhisme – en specifieker nog zen – mij het perspectief bood dat ik zocht: het onderricht en de leraren voelden grondig en betrouwbaar. Aanvankelijk enkel op cerebraal-emotioneel niveau (boeken lezen), maar op enig moment diende zich vanzelf de noodzaak aan van concrete oefening: zelf gaan toetsen en toepassen van alle begrepen en gewaardeerde materiaal (in Brunssum heb ik toen een groepje gevonden).

Als het goed is zal uiteindelijk ons denken en doen steeds meer een universele kwaliteit van leven gaan uitdrukken die de grenzen van de specifieke traditie of school overstijgt. Je voelt en waardeert steeds makkelijker hoe alle wijsheid uit dezelfde waarheidsbron stroomt; maar tegelijkertijd ben ik ook steeds dieper alle middelen gaan waarderen om die waarheid met hart en ziel te kunnen dienen.

◄║►